Švietimas, mokymas, jaunimas, sportas

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Žiniomis grįstoje ekonomikoje švietimas, mokymas ir jaunimui bei sportui skirtos politikos vaidina esminį vaidmenį. Šie veiksniai, skatindami augimą ir užimtumą, bei keldami gyventojų kvalifikuotumą ir gebėjimą prisitaikyti, taip pat stiprina socialinę sanglaudą ir aktyvų pilietiškumą Europos Sąjungoje (ES). Per švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programas Europos Sąjunga plėtoja ir stiprina europinę dimensiją ir skatina judumą bei tarptautinį bendradarbiavimą. ES remia ir papildo valstybių narių veiksmus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 ir 166 straipsnius.