Koulutus, nuoriso, urheilu

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 
Employment and social policy

Osaamistaloudessa ovat olennaisia yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen asema sekä nuoriso- ja urheilupolitiikka. Ne ovat kasvua ja työllisyyttä tukevia tekijöitä, koska ne edistävät väestön pätevöitymistä ja sopeutumiskykyä, mutta vahvistavat myös sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja aktiivista kansalaisuutta Euroopan unionissa (EU). EU kehittää ja vahvistaa koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmien avulla alan eurooppalaista ulottuvuutta, edistää liikkuvuutta ja kannustaa kansainväliseen yhteistyöhön. EU tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimia Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 ja 166 artiklan mukaisesti.