Izobraževanje, usposabljanje, mladina, šport

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Employment and social policy

Vloga izobraževanja in usposabljanja ter politika na področju mladine in športa je temeljnega pomena v gospodarstvu, ki temelji na znanju. Dejavniki, ki podpirajo rast in zaposlovanje s spodbujanjem čim večjega števila visoko usposobljenega in prilagodljivega prebivalstva, krepijo tudi socialno kohezijo in aktivno državljanstvo v Evropski uniji (EU). EU s programi na področju izobraževanja, usposabljanja mladine in športa razvija in krepi evropsko razsežnost, podpira mobilnost in spodbuja mednarodno sodelovanje. Podpira in dopolnjuje tudi ukrepe držav članic v skladu s členoma 165 in 166 Pogodbe o delovanju Evropske unije.