Edukazzjoni, taħriġ, żgħażagħ, sport

Għajnuna Esporta l-PDF Ipprintja din il-paġna 
Employment and social policy

F'ekonomija bbażata fuq l-għarfien, l-irwol tal-edukazzjoni u t-taħriġ u tal-politika għaż-żgħażagħ u l-isport huwa essenzjali. Fatturi li jappoġġaw it-tkabbir u l-impjiegi billi jinkoraġġixxu t-trawwim ta' popolazzjoni kwalifikata ħafna u kapaċi tadatta ruħha jsaħħu wkoll il-koeżjoni soċjali u ċ-ċittadinanza attiva fl-Unjoni Ewropea (UE). Permezz ta' programmi dwar l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-isport, l-UE qed tiżviluppa u ssaħħaħ id-dimensjoni Ewropea, qed tippromwovi l-mobilità u tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni internazzjonali. L-UE tappoġġa u tikkumplimenta l-azzjonijiet ta' Stati Membri skont l-Artikoli 165 u 166 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.