Oideachas, oiliúint, óige, spórt

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Tá páirt ríthábhachtach ag an oideachas agus an oiliúint agus ag beartas i leith na hóige agus an spóirt i ngeilleagar faisnéis-bhunaithe. Tacaíonn siad le fás agus le fostaíocht trí dhaonra ardcháilithe agus inoiriúnaithe a chothú. Lena chois sin, neartaíonn siad comhtháthú sóisialta agus saoránacht ghníomhach laistigh den Aontas Eorpach (AE). Trí bhíthin chláir oideachais, oiliúna, óige agus spóirt, tá diminsean Eorpach á fhorbairt agus á neartú ag an AE, a chothóidh agus a spreagfaidh soghluaisteacht agus comhar idirnáisiúnta. Tacaíonn agus comhlánaíonn an AE gníomhaíochtaí na mBallstát de réir Airteagail 165 agus Airteagail 166 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.