Hospodárske a menové záležitosti

Pomoc Exportovať vo formáte PDF Vytlačiť túto stránku 
Employment and social policy

Hospodárska a menová únia (HMÚ) predstavuje úzku koordináciu hospodárskych politík členských štátov na európskej úrovni, pričom 18 členských štátov Európskej únie (EÚ) postúpilo o krok ďalej a prijalo euro za svoju menu. V rámci tejto politiky sa členské štáty zaviazali predchádzať nadmernému rozpočtovému deficitu (pakt stability a rastu). Príslušný základ HMÚ sa nachádza v Zmluve o fungovaní Európskej únie (hlava VIII o hospodárskej a menovej politike).

V reakcii na krízu štátneho dlhu v roku 2008 sa podstatne posilnila hospodárska a fiškálna správa v celej EÚ, a najmä v eurozóne.

Pozri tiež: