Sprawy gospodarcze i walutowe

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 
Employment and social policy

Unia gospodarcza i walutowa (UGW) uwzględnia ścisłą koordynację polityk gospodarczych wszystkich państw członkowskich na poziomie europejskim. 18 państw członkowskich przyjęło euro jako obowiązujący środek płatniczy. W ramach tej polityki państwa członkowskie zobowiązane są do unikania nadmiernego deficytu budżetowego („Pakt na rzecz stabilności wzrostu”). Stosowne podstawy UGW można znaleźć w tytule VIII Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dotyczącym polityki gospodarczej i walutowej).

W odpowiedzi na kryzys związany z długiem państwowym w 2008 r. wyraźnie wzmocniono zarządzanie gospodarcze i fiskalne na terenie UE, zwłaszcza w strefie euro.

Polecamy: