Ekonomika ir pinigų reikalai

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) užtikrina valstybių narių ekonominės politikos glaudų koordinavimą Europos lygiu. 18 Europos Sąjungos (ES) šalių ėmėsi dar glaudžiau koordinuoti savo ekonominę politiką įsivesdamos bendrą valiutą - eurą. Pagal šią politiką valstybės narės yra įsipareigojusios siekti neperviršinio biudžeto deficito (Stabilumo ir augimo paktas). Daugiau kontekstinės informacijos apie EPS pateikiama Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (VII antraštinė dalis „Ekonominė ir pinigų politika“).

Reaguojant į 2008 m. valstybių skolų krizę, ekonomikos ir fiskalinis valdymas ES buvo ženkliai sustiprintas, ypač euro zonoje.

Taip pat žr.: