Gospodarske in denarne zadeve

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Employment and social policy

Ekonomska in monetarna unija (EMU) tesno usklajuje gospodarske politike držav članic na evropski ravni, 18 držav članic Evropske unije (EU) pa je naredilo korak dlje, ko so sprejele evro kot svojo valuto. V okviru te politike so se države članice zavezale, da se bodo izogibale prekomernim proračunskim primanjkljajem („Pakt za stabilnost in rast“). Osnova za delovanje EMU je Pogodba o delovanju Evropske unije (naslov VIII o ekonomski in monetarni politiki).

Kot odgovor na državno dolžniško krizo iz leta 2008 se je v EU znatno okrepilo gospodarsko in fiskalno upravljanje, predvsem v evroobmočju.

Glej tudi: