Majandus ja rahandus

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 
Employment and social policy

Majandus- ja rahaliit (EMU) tähendab liikmesriikide majanduspoliitika tihedat kooskõlastamist Euroopa tasandil, sealjuures on 18 Euroopa Liidu (EL) liikmesriiki astunud ka järgmise sammu ja võtnud kasutusele euro. Selle poliitika raames on liikmesriigid kohustunud hoiduma ülemäärasest eelarvepuudujäägist (stabiilsuse ja kasvu pakt). EMU-t puudutavad sätted leiduvad Euroopa Liidu toimimise lepingus (VIII jaotises majandus- ja rahanduspoliitika kohta).

Vastuseks 2008. aasta avaliku sektori võlakriisile on märkimisväärselt tugevdatud majandus- ja finantsjuhtimist kogu ELis, eriti euroala piires.

Vaata ka: