Οικονομικά και νομισματικά θέματα

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 
Employment and social policy

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) αναφέρεται στον αυξημένο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ 18 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν κάνει ένα βήμα παραπάνω υιοθετώντας ως νόμισμά τους το ευρώ. Με την εν λόγω πολιτική, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να αποφεύγουν τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα («Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης»). Το σχετικό νομικό πλαίσιο της ΟΝΕ περιλαμβάνεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τίτλος VIII για την οικονομική και νομισματική πολιτική).

Ως απάντηση στην κρίση δημόσιου χρέους του 2008, ενισχύθηκε σημαντικά η οικονομική και δημοσιονομική διακυβέρνηση σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδιαίτερα στη ζώνη του ευρώ.

Δείτε επίσης: