Ekonomisk och monetär politik

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

Den ekonomiska och monetära unionen (EMU) innebär en ökad samordning av medlemsländernas ekonomiska politik på EU-nivå. 18 EU-länder har gått längre och infört euron som sin valuta. Enligt denna politik måste medlemsstaterna undvika för stora budgetunderskott (stabilitets- och tillväxtpakten). Du kan läsa mer om vad som ligger bakom EMU i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (avdelning VIII om ekonomisk och monetär politik).

Efter statsskuldskrisen 2008 har EU:s ekonomiska och finanspolitiska styrning stärkts avsevärt, framförallt inom euroområdet.

Se också: