Gnóthaí eacnamaíocha agus airgeadaíochta

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Is é atá i gceist le haontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta (AEA) ná comhordú dlúth a dhéanamh idir bheartais eacnamaíocha na mBallstát ar an leibhéal Eorpach, le tuilleadh déanta ag 18 dtír den Aontas Eorpach (AE) nuair a ghlac siad leis an euro mar airgeadra. Faoin bheartas seo, thiomnaigh na Ballstáit go ndéanfaidís ró-easnamh sa bhuiséad a sheachaint (“Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis”). Tá stair chuí an AEA le fáil sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Teideal VIII ar bheartas eacnamaíoch agus airgeadaíochta).

Chun freagairt don ghéarchéim fhiachais cheannasaigh sa bhliain 2008, cuireadh go mór le rialachas eacnamaíoch agus fioscach ar fud an AE, go háirithe sa limistéar euro.

Ábhar eile spéise: