Attīstība

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Eiropas Savienībai (ES) ir būtiska nozīme starptautiskās attīstības veicināšanā, kas ir viens no četriem galvenajiem tās ārpolitikas virzieniem. Pamati sadarbībai attīstības jomā ir izklāstīti Līgumā par Eiropas Savienības darbību (III sadaļa). Šīs politikas galvenais mērķis ir samazināt un izskaust nabadzību, strādājot ar valstīm, kurām atbalsts vajadzīgs visvairāk, un galveno uzmanību pievēršot tādiem aspektiem kā sociālais nodrošinājums, veselība, izglītība, darbavietas, uzņēmējdarbības attīstība, ilgtspējīga lauksaimniecība un enerģētika. ES attīstības politikas izstrāde ir notikusi pakāpeniski: sākotnēji tā attiecās vienīgi uz aizjūras zemēm un teritorijām, kas bija saistītas ar ES, bet pēc tam tā tika paplašināta, iekļaujot visas jaunattīstības valstis.