Vystymasis

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Europos Sąjungai (ES) tenka pagrindinis vaidmuo teikiant tarptautinę paramą vystymuisi - tai yra viena iš keturių pagrindinių jos išorės politikos krypčių. Bendradarbiavimo siekiant vystymosi pagrindai nustatyti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (III antraštinėje dalyje). Svarbiausias šios politikos tikslas - sumažinti, o po to panaikinti skurdą šalyse, kuriose to labiausiai reikia, sutelkiant dėmesį į tokius aspektus kaip socialinė apsauga, sveikata, švietimas, užimtumas, verslo plėtra, tvarus žemės ūkis ir energetika. ES vystymosi politika formavosi pamažu: iš pradžių ji apėmė tik užjūrio šalis ir teritorijas, susijusias su ES, o po to buvo išplėsta, kad apimtų visas besivystančias šalis.