Bistånd

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

Europeiska unionen (EU) är en viktig givare av internationellt utvecklingsbistånd, som är en av de fyra huvuddelarna i EU:s utrikespolitik. Grunderna för utvecklingssamarbete är fastslagna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (avdelning III). Politikens viktigaste mål är att minska och på sikt utrota fattigdom, genom att inrikta sig på de länder som bäst behöver det och fokusera på frågor såsom socialt skydd, hälsa, utbildning, sysselsättning, företagsutveckling, hållbart jordbruk och energi. EU:s utvecklingspolitik har utarbetats successivt. Ursprungligen omfattade den bara utomeuropeiska länder och territorier som var associerade till EU, men den utvidgades sedan till att omfatta alla utvecklingsländer.