Razvoj

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Employment and social policy

Evropska unija (EU) je ključni igralec na področju mednarodne razvojne pomoči, enega od štirih glavnih stebrov njene zunanje politike. Temelji razvojnega sodelovanja so opredeljeni v Pogodbi o delovanju Evropske unije (naslov III). Glavni cilj te politike je zmanjšati in nato izkoreniniti revščino, pri tem pa se usmeriti na najrevnejše države in se osredotočiti na vidike, kot so socialna zaščita, zdravje, izobraževanje, delovna mesta, razvoj podjetij, trajnostno kmetijstvo in energija. Razvojna politika Unije se je razvijala postopoma: sprva je obsegala samo čezmorske države in ozemlja, povezana z EU, nato pa se je razširila in sedaj vključuje vse države v razvoju.