Rozwój

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 
Employment and social policy

Unia Europejska (UE) jest głównym podmiotem w zakresie międzynarodowej pomocy rozwojowej, jednym z czterech najważniejszych aspektów jej polityki zewnętrznej. Fundamenty współpracy rozwojowej położono w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tytuł III). Głównym celem tej polityki jest ograniczanie i eliminowanie ubóstwa, poprzez skupianie się na krajach najbardziej potrzebujących wsparcia oraz na takich aspektach, jak ochrona społeczna, zdrowie, kształcenie, zatrudnienie, rozwój przedsiębiorczości, zrównoważone rolnictwo i energia. Polityka rozwojowa UE podlega stopniowym zmianom: początkowo dotyczyła jedynie krajów i terytoriów zamorskich związanych z UE, jednak została rozszerzona i obecnie obejmuje także wszystkie kraje rozwijające się.