Areng

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 
Employment and social policy

Euroopa Liit on üks suuremaid rahvusvahelise arenguabi andjaid. Arenguabi kuulub liidu välispoliitika nelja põhisuuna hulka. Arengukoostöö alused on paika pandud Euroopa Liidu toimimise lepingus (III jaotis). Arengupoliitika põhieesmärk on vaesuse vähendamine ja seejärel kõrvaldamine, suunates jõupingutused kõige rohkem abi vajavatele riikidele ja keskendudes sellistele aspektidele nagu sotsiaalkaitse, tervishoid, haridus, töökohad, ettevõtluse arendamine, säästev põllumajandus ja energeetika. ELi arengupoliitika on arenenud järk-järgult: alguses puudutas see üksnes ELiga seotud ülemeremaid ja -territooriume, hiljem on seda aga laiendatud kõikidele arengumaadele.