Forbairt

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Is príomhimreoir an tAontas Eorpach (AE) maidir le cúnamh idirnáisiúnta forbartha, ceann de na ceithre phríomhshnáithe dá bheartais sheachtracha. Tá fothaí an chomhair fhorbartha leagtha síos sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Teideal III). Is é príomhchuspóir an bheartais seo ná an bhochtaineacht a laghdú agus deireadh a chur léi ina dhiaidh sin, agus dírítear ann ar na tíortha is mó i ngátar agus ar ghnéithe amhail cosaint shóisialta, sláinte, oideachas, poist, forbairt ghnó, talmhaíocht inbhuanaithe agus fuinneamh. D’éabhlóidigh beartas forbartha an AE de réir a chéile: ar dtús níor bhain sé ach leis na tíortha agus críocha thar lear a raibh baint acu leis an AE, ach anois cuimsítear ann gach tír i mbéal forbartha.