Kehitysyhteistyö

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 
Employment and social policy

Euroopan unioni on maailman tärkeimpiä kehitysavun antajia, ja kehitysapu on yksi sen ulkosuhteiden neljästä peruspilarista. Kehitysyhteistyö perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (III osasto). Tämän politiikan päätavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja myöhemmin sen poistaminen. Kohteina ovat suurimmassa tarpeessa olevat maat ja painopisteinä muun muassa sosiaalinen suojelu, terveydenhuolto, koulutus, työllisyys, yritysten kehittäminen, kestävä maatalous ja energia. EU:n kehityspolitiikka on kehittynyt asteittain. Alun perin se koski ainoastaan EU:n merentakaisia maita ja alueita, mutta sitä on sittemmin laajennettu koskemaan kaikkia kehitysmaita.