Carina

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Employment and social policy

Carinska unija, ki obstaja že od leta 1968, je glavni temelj Evropske Unije (EU). Njena značilnost je, da so meje med državami članicami v zvezi z vso blagovno menjavo odpravljene (člen 28 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)). Carine ter vse dajatve s podobnim učinkom med državami članicami so prepovedane.

Za blago iz držav, ki niso članice EU, se na zunanjih mejah uporablja skupna carinska tarifa skupaj z integrirano tarifo (TARIC). Za prosti pretok blaga v EU veljajo pravila notranjega trga in nekatere določbe skupne trgovske politike. Poleg tega carinska zakonika Skupnosti in Unije zagotavljata, da carinski organi držav članic pravila enotno uporabljajo.

Glej tudi: