Vamă

Asistenţă Exportă în PDF Tipăreşte pagina 
Employment and social policy

Uniunea vamală este un fundament esențial al Uniunii Europene (UE), care funcționează din 1968. În baza acesteia sunt eliminate frontierele dintre statele membre în ceea ce privește comerțul cu toate categoriile de bunuri (articolul 28 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene - TFUE). Sunt interzise între statele membre taxele vamale și orice taxe cu efect echivalent.

La frontierele externe, mărfurilor provenite din țările terțe li se aplică Tariful vamal comun, completat de Tariful vamal integrat (TARIC). Produsele care se află în liberă circulație în cadrul Uniunii trebuie să respecte normele pieței interne și anumite dispoziții ale Politicii comerciale comune. În plus, Codul vamal comunitar și Codul vamal al Uniunii garantează o aplicare uniformă a normelor de către autoritățile vamale ale statelor membre.

V-ar mai putea interesa: