Dwana

Għajnuna Esporta l-PDF Ipprintja din il-paġna 
Employment and social policy

L-Unjoni Doganali hija fondazzjoni essenzjali tal-Unjoni Ewropea (UE) u ilha fis-seħħ sa mill-1968. Tfisser li l-fruntieri bejn il-pajjiżi membri jiġu aboliti fir-rigward tal-kummerċ tal-prodotti kollha (Artikolu 28 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Union Ewropea (TFUE)). Id-dazji doganali bejn pajjiżi membri, jew tariffi li għandhom effett ekwivalenti huma pprojbiti.

Fil-fruntieri esterni, hija applikata t-Tariffa Doganali Komuni, flimkien mat-Tariffa Integrata (TARIC) għall-prodotti minn pajjiżi mhux tal-UE. Merkanzija li tiċċirkola b'mod ħieles fl-Unjoni għandha tikkonforma mar-regoli tas-suq intern u ma’ ċerti dispożizzjonijiet tal-Politika Kummerċjali Komuni. Barra dan, il-Kodiċijiet Doganali tal-Komunità u tal-Unjoni jassiguraw li l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri japplikaw ir-regoli b'mod uniformi.

Ara wkoll: