Muita

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Muitas savienība ir viens no Eiropas Savienības (ES) pamatbalstiem un tā darbojas kopš 1968. gada. Tas nozīmē, ka nepastāv iekšējās robežas starp dalībvalstīm attiecībā uz visu preču tirdzniecību (Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 28. pants). Ievedmuitas un izvedmuitas nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu iedarbību starp dalībvalstīm ir aizliegti.

Uz ārējām robežām trešo valstu precēm tiek piemērots kopējais muitas tarifs un integrētais muitas tarifs (TARIC). Preču brīva aprite Savienībā noris saskaņā ar iekšējā tirgus noteikumiem un atsevišķiem kopējās tirdzniecības politikas noteikumiem. Turklāt tādi instrumenti kā Kopienas Muitas kodekss un Savienības Muitas kodekss nodrošina, ka dalībvalstu muitas iestādes vienādi piemēro standartus.

Skatīt arī: