Tulli

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 
Employment and social policy

Tulliliitto on ollut Euroopan unionin (EU) olennainen perusta vuodesta 1968 alkaen. Se tarkoittaa, että jäsenmaiden väliltä on poistettu kaiken tavarakaupan rajat (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 28 artikla). Tuonti- ja vientitullit tai vaikutukseltaan vastaavat maksut ovat kiellettyjä jäsenvaltioiden välillä.

Kolmansista maista tuotaviin tavaroihin sovelletaan unionin ulkorajoilla yhteistä tullitariffia, jota täydennetään Euroopan unionin yhtenäistariffilla (TARIC). Vapaasti liikkuviin tavaroihin tulee soveltaa unionin alueella sisämarkkinoita koskevien sääntöjä ja yhteisen kauppapolitiikan tiettyjä säännöksiä. Lisäksi yhteisön tullikoodeksilla varmistetaan, että jäsenvaltioiden tulliviranomaiset soveltavat sääntöjä yhdenmukaisesti.

Katso myös: