Told

Hjælp Eksportér PDF Print siden 
Employment and social policy

Toldunionen er et vigtigt grundlag for Den Europæiske Union (EU) og har eksisteret siden 1968. Den betyder, at der ingen grænser findes mellem medlemslandene ved udveksling af varer (artikel 28 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Toldafgifter og afgifter med en lignende virkning mellem medlemsstaterne er forbudt.

Ved de ydre grænser pålægges varer fra tredjelande en fælles toldtarif tillige med fællesskabets integrerede tarif (Taric). Varerne bevæger sig frit inden for EU i overensstemmelse med reglerne om det indre marked, og idet der tages hensyn til visse bestemmelser i den fælles handelspolitik. Desuden sikrer værktøjer som fællesskabets toldkodeks, at lovreglerne administreres ensartet af toldmyndighederne i medlemsstaterne.

Se også: