Kultura

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Employment and social policy

Člen 167 Pogodbe o delovanju Evropske unije opredeljuje vlogo Evropske unije (EU) na področju kulture: podpira, usklajuje ali dopolnjuje ukrepe držav članic in v ospredje postavlja skupno dediščino Evrope.

EU podpira ukrepe za ohranjanje kulturne dediščine ter spodbuja sodelovanje in nadnacionalne izmenjave med kulturnimi ustanovami v državah članicah. V obdobju 2014-2020 se bo izvajal tudi nov program financiranja „Ustvarjalna Evropa“. Druge pobude vključujejo dneve dediščine (lokalne pobude, ki omogočajo dostop do krajev, ki običajno niso dostopni javnosti) in prestolnice kulture, ki so bili uvedeni že leta 1985.

EU sodeluje tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami, ki obravnavajo vprašanja, kot je nedovoljena trgovina s kulturnimi dobrinami.

Glej tudi: