Cultúr

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Sainítear in Airteagal 167 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ról an Aontais Eorpaigh (AE) maidir leis an chultúr: tacaíonn sé le, comhordaíonn sé nó forlíonann sé gníomhaíochtaí na mBallstát agus déanann sé iarracht comhchultúr oidhreachta na hEorpa a chur chun tosaigh.

Tacaíonn an AE le gníomhaíochtaí chun oidhreacht chultúrtha a chaomhnú, agus chun comhar agus malairtí trasnáisiúnta idir institiúidí cultúrtha sna Ballstáit a chur chun cinn. Reáchtálfar clár nua cistiúcháin “Eoraip Chruthaitheach” idir 2014 agus 2020. I measc tionscnamh eile tá Laethanta Oidhreachta (tionscnaimh bunaithe go háitiúil a thugann cead do dhaoine láithreáin a rochtain nach mbíonn cead isteach ann ag an phobal de ghnáth) agus Príomhchathracha an Chultúir. Seoladh an dá thionscnamh seo sa bhliain 1985.

Oibríonn an AE le heagraíochtaí idirnáisiúnta eile chomh maith chun déileáil le ceisteanna amhail gáinneáil ar earraí cultúrtha.

Ábhar eile spéise: