Kultuur

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 
Employment and social policy

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 167 kohaselt on Euroopa Liidu (EL) roll kultuuri valdkonnas toetada, koordineerida ja täiendada liikmesriikide tegevust ning püüda tõsta esile Euroopa ühist kultuuripärandit.

EL toetab tegevust, mis on suunatud kultuuripärandi säilitamisele ning liikmesriikide kultuurivaldkonna asutuste koostöö ja rahvusvahelise teabevahetuse edendamisele. Ajavahemikul 2014-2020 rakendatakse uut rahastamiskava „Creative Europe”. Lisaks on näiteks 1985. aastast hakatud korraldama kultuuripärandi päevi (kohalikul algatusel võimaldatakse üldsusele juurdepääsu tavaliselt suletud kohtadele) ja samast aastast on hoogu võtnud Euroopa kultuuripealinna algatus.

EL teeb koostööd ka muude rahvusvaheliste organisatsioonidega, et tegeleda näiteks kultuuriväärtustega kaubitsemise probleemiga.

Vaata ka: