Πολιτισμός

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 
Employment and social policy

Το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα του πολιτισμού: στηρίζει, συντονίζει ή συμπληρώνει τις δράσεις των χωρών μελών και επιδιώκει να προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.

Η ΕΕ στηρίζει δράσεις για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και προωθεί τη συνεργασία και τις διεθνικές ανταλλαγές μεταξύ πολιτιστικών ιδρυμάτων στις χώρες μέλη. Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα διεκπεραιωθεί από το 2014 έως το 2020. Άλλες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τις «Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (τοπικές πρωτοβουλίες που επιτρέπουν την πρόσβαση σε χώρους που δεν είναι κανονικά ανοικτοί στο κοινό) και τις «Πολιτιστικές Πρωτεύουσες», που αμφότερες ξεκίνησαν το 1985.

Η ΕΕ συνεργάζεται επίσης με άλλους διεθνείς οργανισμούς για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών.

Δείτε επίσης: