Potrošniki

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Employment and social policy

Evropska unija 28 držav ima nekaj več kot pol milijarde potencialnih potrošnikov. Države članice so postopoma razvijale ukrepe, usmerjene v zaščito posebnih interesov teh potrošnikov, ki igrajo ključno gospodarsko in politično vlogo v družbi. EU si že vse od sredine 70-ih let prejšnjega stoletja prizadeva za uskladitev teh nacionalnih ukrepov, da bi evropskim državljanom zagotovila enako raven varstva na celotnem enotnem trgu.

Cilj potrošnikom naklonjene evropske politike je zaščititi zdravje, varnost in interese potrošnikov, kot je določeno v členu 169 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta politika podpira pravice potrošnikov do informacij in izobraževanja ter njihovo pravico do organiziranja, da bi zaščitili svoje interese.

Glej tudi: