Vartotojai

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Europos Sąjungoje, kurią sudaro 28 šalys, yra kiek daugiau nei pusė milijardo potencialių vartotojų. Šalys narės kuria vis daugiau priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti konkrečius vartotojų, kurie visuomenėje atlieka svarbų ekonominį ir politinį vaidmenį, interesus. Nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio vidurio ES stengėsi suderinti šias nacionalines priemones, kad visoje bendrojoje rinkoje Europos piliečiams būtų užtikrinta tokio paties aukšto lygio apsauga.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 169 straipsnį, Europos vartotojų politikos tikslas yra apsaugoti vartotojų sveikatą, saugą ir interesus. Ši politika gina vartotojų teisę į informaciją ir švietimą, taip pat teisę burtis į organizacijas, ginant savo interesus.

Taip pat žr.: