Tarbijakaitse

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 
Employment and social policy

28-liikmelises Euroopa Liidus on veidi üle poole miljardi potentsiaalse tarbija. Liikmesriigid töötavad välja järjest rohkem meetmeid, mis on suunatud ühiskonnas olulist majanduslikku ja poliitilist rolli täitvate tarbijate erihuvide kaitsmisele. Alates 1970. aastate keskpaigast on EL pühendunud siseriiklike meetmete ühtlustamisele, tagamaks Euroopa kodanike ühesuguselt kõrge kaitstuse tase kogu ühtse turu ulatuses.

Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 169 on tarbijate heaks teostatava Euroopa poliitika eesmärgiks tarbijate tervise, ohutuse ja huvide kaitsmine. Selle poliitika abil edendatakse tarbijate õigust teabele ja koolitusele ning nende õigust oma huvide kaitseks organiseeruda.

Vaata ka: