Forbrugere

Hjælp Eksportér PDF Print siden 
Employment and social policy

Efter udvidelsen til 28 medlemsstater er der lige over en halv milliard potentielle forbrugere i Den Europæiske Union i dag. Medlemsstaterne har gradvist udarbejdet foranstaltninger, der skal beskytte forbrugernes særegne interesser, da forbrugerne spiller en afgørende økonomisk og politisk rolle i samfundet. Siden midten af 1970'erne har EU bestræbt sig på at harmonisere de nationale foranstaltninger for at kunne garantere europæerne samme høje beskyttelsesniveau i hele det indre marked.

Den europæiske forbrugerpolitik har, som det er nævnt i artiklerne 169 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, til opgave at beskytte forbrugernes sundhed, sikkerhed og interesser. Forbrugerpolitikken skal understøtte forbrugernes ret til information og uddannelse samt deres ret til at organisere sig med henblik på at beskytte forbrugerinteresser.

Se også: