Spotrebitelia

Pomoc Exportovať vo formáte PDF Vytlačiť túto stránku 
Employment and social policy

Európska únia pozostávajúca z 28 krajín má niečo nad pol miliardy potenciálnych spotrebiteľov. Členské štáty postupne vyvíjali opatrenia zamerané na zachovanie osobitných záujmov týchto spotrebiteľov, ktorí v spoločnosti zohrávajú dôležitú hospodársku a politickú úlohu. Už v polovici sedemdesiatych rokov minulého storočia sa EÚ snažila harmonizovať tieto vnútroštátne opatrenia s cieľom zaručiť európskym občanom rovnako vysokú úroveň ochrany v celom jednotnom trhu.

Európska politika v prospech spotrebiteľov má za cieľ zachovávať ich zdravie, bezpečnosť a záujmy, ako to ustanovuje článok 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Táto politika podporuje práva spotrebiteľov na informácie a vzdelávanie a ich právo organizovať sa s cieľom chrániť svoje záujmy.

Pozri tiež: