Konsumenter

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

Europeiska unionen med sina 28 medlemsstater har drygt en halv miljard potentiella konsumenter. Konsumenterna spelar en avgörande ekonomisk och politisk roll i samhället, och i var och en av de olika medlemsländerna har man stegvis utarbetat metoder för att värna konsumenternas särskilda intressen. Sedan mitten av 1970-talet har EU försökt harmonisera dessa nationella metoder för att EU:s befolkning ska kunna vara säker på att ha samma höga skyddsnivå på hela den inre marknaden.

EU:s konsumentskyddspolitik syftar till att skydda konsumenternas intressen, hälsa och säkerhet, så som det anges i artikel 169 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Denna politik främjar rätten till information och till konsumentutbildning, liksom rätten att organisera sig för att tillvarata sina intressen.

Se också: