Konsumenci

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 
Employment and social policy

Unia Europejska obejmująca 28 państw członkowskich posiada nieco ponad pół miliarda konsumentów. Państwa członkowskie stopniowo rozwijają środki mające na celu ochronę określonych interesów owych konsumentów, którzy odgrywają w społeczeństwie zasadniczą rolę gospodarczą i polityczną. Począwszy od połowy lat 70. ubiegłego wieku, UE dąży do harmonizacji tych krajowych środków, aby zagwarantować europejskim obywatelom taki sam wysoki poziom ochrony na jednolitym rynku.

Polityka europejska sprzyjająca konsumentom ma na celu ochronę ich zdrowia, bezpieczeństwa i interesów, o czym mówi art. 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Polityka ta promuje prawa konsumentów do informacji i edukacji, a także ich prawo do organizacji w celu ochrony własnych interesów.

Polecamy: