Tomhaltóirí

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Díreach níos má ná leath 1 000 milliún tomhaltóir féideartha atá i 28 tír an Aontais Eorpaigh. Tá bearta forbartha de réir a chéile ag na Ballstáit a fhéachann le cosaint a thabhairt do leasanna sonracha na dtomhaltóirí sin a bhfuil ról ríthábhachtach eacnamaíoch agus polaitiúil acu sa tsochaí. Ó lár na 1970í i leith, tá iarracht ar cois ag an AE chun na bearta náisiúnta sin a chomhchuibhiú ar mhaithe leis an ardleibhéal cosanta céanna a ráthú do shaoránaigh Eorpacha ar fud an mhargaidh aonair.

Féachann an beartas Eorpach ar son tomhaltóirí le sláinte, sábháilteacht agus leasanna tomhaltóirí a chosaint, faoi mar atá leagtha amach in Airteagal 169 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Is é cúram an bheartais seo cearta tomhaltóirí ar fhaisnéis agus ar oideachas a chur ar aghaidh, mar aon lena gceart ar eagrú chun a leasanna a chosaint.

Ábhar eile spéise: