Kuluttajat

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 
Employment and social policy

Euroopan unionin 28 jäsenvaltiossa on hieman yli puoli miljardia potentiaalista kuluttajaa. Unionin jäsenvaltiot ovat asteittain kehittäneet toimenpiteitä, joilla pyritään puolustamaan kuluttajien etuja, sillä heidän asemansa yhteiskunnassa on keskeinen niin taloudellisesti kuin poliittisesti. EU on pyrkinyt 1970-luvun puolivälistä lähtien yhdenmukaistamaan näitä kansallisia toimenpiteitä.

Siten varmistetaan, että kaikilla Euroopan kansalaisilla on yhtäläinen ja korkeatasoinen kuluttajansuoja yhtenäismarkkinoilla. EU:n kuluttajapolitiikan tavoitteena on suojella kuluttajien etuja sekä terveyttä ja turvallisuutta siten kuin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 169 artiklassa määrätään. Kuluttajapolitiikalla edistetään kuluttajien oikeutta tiedonsaantiin ja koulutukseen sekä oikeutta järjestäytyä etujensa valvomiseksi.

Katso myös: