Patērētāji

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Eiropas Savienības 28 valstīs ir nedaudz vairāk nekā pusmiljards potenciālo patērētāju. Dalībvalstis ir pakāpeniski izstrādājušas pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt patērētāju intereses, ņemot vērā to būtisko ekonomisko un politisko lomu sabiedrībā. Kopš 20. gadsimta 70. gadu vidus ES ir centusies saskaņot šos valstu pasākumus, lai Eiropas pilsoņiem visā vienotajā tirgū nodrošinātu vienlīdz augstu aizsardzības līmeni.

Eiropas patērētāju politikas mērķis ir aizsargāt patērētāju veselību, drošību un intereses atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 169. pantam. Šī politika atbalsta patērētāju tiesības uz informāciju un izglītošanos, kā arī tiesības uz pašorganizāciju, lai aizstāvētu savas intereses.

Skatīt arī: