Konkurrence

Hjælp Eksportér PDF Print siden 
Employment and social policy

Fri konkurrence er et af nøgleelementerne i en fri markedsøkonomi. Fri konkurrence stimulerer økonomien og sikrer forbrugerne et større udvalg af produkter og serviceydelser af højere kvalitet og til mere konkurrencedygtige priser.

EU’s konkurrencepolitik skal sikre, at konkurrencen ikke fordrejes inden for det indre marked, samt at der anvendes enslydende regler for alle virksomheder, der driver forretning på det indre marked. Afsnit VII, kapitel 1 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde danner grundlag for Unionens konkurrenceregler.

I henhold til traktaten er statsstøtte forbudt. Der forekommer dog undtagelser, når støtten eksempelvis kan retfærdiggøres ved at ydes til tjenester af generel økonomisk interesse. Det skal påvises, at disse tjenester ikke fordrejer konkurrencen på en måde, som skader den offentlige interesse.