Mededinging

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 
Employment and social policy

Vrije mededinging is essentieel voor een vrijemarkteconomie. Zij stimuleert de economie en biedt consumenten een ruimere keuze aan betere producten en diensten tegen concurrerende prijzen.

Dankzij het mededingingsbeleid van de Europese Unie wordt de mededinging op de interne markt niet verstoord, aangezien het ervoor zorgt dat soortgelijke regels van toepassing zijn op alle ondernemingen die op de Europese markt actief zijn. De communautaire regelgeving inzake mededinging stoelt op hoofdstuk 1 van titel VII van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Het verdrag verbiedt staatssteun, hoewel er uitzonderingen bestaan. Een dergelijke steun kan immers gerechtvaardigd zijn door, bijvoorbeeld, diensten voor algemeen economisch belang. Er moet worden bewezen dat ze de concurrentie niet verstoren op een manier dat ze in strijd zijn met het openbaar belang.