Concurenţă

Asistenţă Exportă în PDF Tipăreşte pagina 
Employment and social policy

Libera concurenţă este un element-cheie al unei economii de piaţă deschise. Aceasta stimulează performanțele economice şi oferă consumatorilor o paletă mai largă de produse şi servicii de mai bună calitate la preţuri mai competitive.

Politica Uniunii Europene în domeniul concurenţei este menită să asigure că nu există distorsiuni ale concurenţei pe piaţa internă, prin aplicarea unor norme similare tuturor societăţilor care îşi desfăşoară activitatea pe această piaţă. Titlul VII Capitolul 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene stabileşte fundamentele normelor comunitare în materie de concurenţă.

Tratatul interzice ajutorul de stat, dar există şi excepţii, deoarece un asemenea ajutor se poate justifica, de exemplu, în cazul unor servicii de interes economic general. Trebuie demonstrat faptul că acestea nu perturbă competiţia astfel încât să contravină interesului public.

V-ar mai putea interesa: