Konkurents

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 
Employment and social policy

Vaba konkurents on avatud turumajanduse tähtsaim alustala. See stimuleerib majandust ning pakub tarbijaile konkurentsivõimeliste hindadega laiemat kvaliteettoodete ja -teenuste valikut.

Samade reeglite kehtestamisega kõikide siseturul tegutsevate ettevõtete jaoks tagab Euroopa Liidu konkurentsipoliitika konkurentsimoonutuste vältimise. Ühenduse konkurentsieeskirjade alused on paika pandud Euroopa Liidu toimimise lepingu VII jaotise 1. peatükis.

Riigiabi on Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel keelatud, ehkki on ka erandjuhtumeid, kus selline abi võib olla põhjendatud, näiteks üldist majandushuvi pakkuvate teenuste puhul. Sellisel juhul tuleb tõestada, et need ei moonuta avalike huvide vastaselt konkurentsi.

Vaata ka: