Hospodářská soutěž

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 
Employment and social policy

Volná hospodářská soutěž je klíčovým prvkem otevřeného tržního hospodářství. Stimuluje hospodářské výsledky a nabízí spotřebitelům širší výběr kvalitnějších výrobků a služeb a za konkurenceschopnější ceny.

Politika hospodářské soutěže Evropské unie zajišťuje, že hospodářská soutěž není na vnitřním trhu narušována, a to tím, že zajišťuje, že pro všechny společnosti působící v jejím rámci platí podobná pravidla. Základ pro pravidla Společenství pro hospodářskou soutěž stanovuje hlava VII kapitola 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Tato smlouva zakazuje státní podporu, i když existují výjimky, protože taková podpora může být ospravedlnitelná například u služeb obecného hospodářského zájmu. Musí se prokázat, že podpora nenarušuje hospodářskou soutěž tak, že by to bylo v rozporu s veřejným zájmem.

Mohlo by vás zajímat: