Budget

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

EU antar årligen en budget som ska täcka utgifter för t.ex. fattigare regioner, infrastruktur, FoU, jordbruk och fiske samt EU:s administrativa kostnader. Budgeten uppgår till omkring 1 % av det välstånd som medlemsländerna skapar varje år.

76 % av budgetutgifterna delegeras till medlemsländerna. Resten går till internationella eller mellanstatliga organ, eller administreras centralt av EU. Revisionsrätten och Europaparlamentet granskar tidigare års utgifter i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.

Budgeten utgörs av bidrag från medlemsländerna (baserat på deras BNP), tullar och en andel av varje lands momsintäkter.

EU:s fleråriga budgetram (2014-2020) sätter ett tak för varje utgiftskategori. Detta tak måste respekteras när man enas om de årliga budgetarna.