Proračun

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Employment and social policy

EU vsako leto sprejme proračun, da bi pokrila porabo za na primer revnejše regije, infrastrukturo, raziskave in razvoj, kmetijstvo in ribištvo ter svoje stroške upravljanja. Proračun predstavlja približno 1 % prihodka, ki ga letno ustvarijo države članice.

Za 76 % proračunske porabe so pristojne države članice. Preostali delež je namenjen mednarodnim in medvladnim agencijam ali pa ga centralno upravlja EU. Računsko sodišče in Evropski parlament pregledata porabo v predhodnem letu v postopku razrešnice.

Proračun ustvarjajo prispevki držav članic (na podlagi njihovega bruto nacionalnega dohodka), carinske dajatve in delež prejetega DDV iz vsake posamezne države.

Večletni finančni okvir EU (2014-2020) določa zgornjo mejo za vsako kategorijo porabe, ki jo je treba upoštevati pri sprejemanju letnih proračunov.