Buget

Asistenţă Exportă în PDF Tipăreşte pagina 
Employment and social policy

UE adoptă un buget anual pentru a acoperi sumele alocate, de exemplu, regiunilor mai sărace, infrastructurii, cercetării și dezvoltării, agriculturii și pescuitului, precum și pentru costurile sale administrative. Bugetul reprezintă aproximativ 1 % din bogăția generată anual de statele membre.

76 % din cheltuielile bugetare sunt delegate statelor membre. Restul este destinat agențiilor internaționale sau interguvernamentale sau este gestionat central de către UE. Curtea de Conturi și Parlamentul European analizează cheltuielile din anul anterior prin procedura de descărcare.

Bugetul este format din contribuțiile statelor membre (pe baza venitului lor național brut), din taxele vamale și dintr-o parte a veniturilor din TVA din fiecare țară.

Cadrul financiar multianual al UE (2014-2020) stabilește un plafon pentru fiecare categorie de cheltuieli, care trebuie respectat atunci când se stabilesc de comun acord bugetele anuale.

V-ar mai putea interesa: