Begroting

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 
Employment and social policy

De EU hanteert een jaarlijkse begroting voor uitgaven voor bijvoorbeeld armere regio’s, infrastructuur, R&D, landbouw en visserij, naast haar administratiekosten. De begroting is gelijk aan ongeveer 1 % van de waarde van alle goederen en diensten die jaarlijks door de lidstaten worden geproduceerd.

76 % van de besteding van de begroting wordt gedelegeerd aan de lidstaten. De rest gaat naar internationale of intergouvernementele agentschappen of wordt centraal beheerd door de EU. De Rekenkamer en het Europees Parlement controleren de uitgaven van het vorige jaar via de kwijtingsprocedure.

De begroting wordt gevormd door bijdragen van lidstaten (op basis van hun bruto nationaal inkomen), douanerechten en een percentage van de btw-ontvangsten van elk land.

In het meerjarig financieel kader van de EU (2014-2020) is een plafond bepaald voor elke categorie van uitgaven, dat moet worden gerespecteerd bij het afspreken van jaarlijkse budgetten.